ติดต่อเรา


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าของโครงการ
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
นายศักดินันท์ ภิรมยบาภรณ์
โทรศัพท์: 0 2547 5955 
e-mail: logisticsdbd@gmail.com


ที่ปรึกษาโครงการ
สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร. ธิรินทร์  ณ ถลาง (ผู้จัดการโครงการ)
นางสาววันวิสา วงษา (ผู้ประสานงาน)
โทรศัพท์: 08 2296 8947 
e-mail: thailogistics.org@gmail.com
Facebook Fan Page: www.facebook.com/thailogisticspage 
Line@ : @YLD6119F
www.thailogistics.org

Visitors: 5,006